Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 16A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 87 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Uppgifter om gården

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att redan innan kunna tänka igenom möjligheterna till förbättringar. Bra utgångspunkt är de senaste uppgifterna om gårdens markkartering och nuvarande gödslingsstrategi och växtodlingsplan.

Du informerar lantbrukaren om vilka uppgifter du behöver om gården för en bra rådgivning.

Du behöver

  • Aktuell markkarta med minst ett prov per hektar, och helst inklusive jordart – karteringen ska vara utförd med GPS och i digital form
  • Gårdens gödslings- och växtodlingsplaner för de senaste åren – i gödslingsstrategi ska gödselmedel, radgödsling/myllning, eventuella delade givor och spridningstidpunkter framgå
  • Uppgifter om gårdens maskiner är utrustade med GPS och om lantbrukaren kan sprida med hjälp av tilldelningsfiler
  • Eventuellt utförda analyser av till exempel proteinhalt i spannmål och vallfoder
  • Sensordata och annan registrering av inomfältsvariation, om sådant finns, inklusive kartor och bilder från till exempel CropSAT, markdata.se eller liknande

Förbered dig

Den markkarteringsdata du fått av lantburkaren lägger du in Excel-filen POSkalkyl. Det finns en funktion för att importera markkarteringen direkt från markkarteringsfilen.

Använd manualen Pdf, 1 MB. till programmet. I kalkylen beräknar du även lönsamheten för en varierad fosfor- och kaliumgiva.

Hänvisa lantbrukaren

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. Du hittar även mer information på Precisionsskolans webbplats.

Senast uppdaterad: 27 januari 2023