Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 41C

Hos lantbrukaren är du förberedd med uppgifter om gården och har med dig de underlag du har sammanställt för lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen när du går igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om åtgärder lantbrukaren kan göra som främjar ekonomin på gården såväl som miljön och klimatet.

Är en klimatkoll redan utförd på gården utgår du även från den i rådgivningen.

Koll på foderstat

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom aktuell produktion och foderstat, och tittar på gårdens foderanalyser med hänsyn till kväve, fosfor och påverkan på klimatet.

Du kan visa på betydelsen av grovfodret kvalitet genom att använda vår enkla räknesnurra.

Du frågar om nuvarande produktion och produktionsmål, vilka nyckeltal lantbrukaren använder. Med lantbrukaren går du igenom inkalvningsålder, rekryteringsprocent, första kalvarnas avkastning, slaktålder, djurhälsa, dödlighet och resonerar kring hur dessa faktorer påverkar gårdens växthusgasutsläpp.

Genomgång mjölkkor

 • nuvarande produktion, uppgifter från Kokontrollen med ureavärden och foderstat
 • beräkning av överutfodring där du samtalar med lantbrukaren med fokus på kväve fosfor, klimat och ekonomi
 • resonemang om var foderspill sker från fält till mule, där du ger förslag på åtgärder som minimerar spillet
 • diskussion med lantbrukaren kring nyckeltalet kg ECM/kg ts och fosfor i procent av ts och råprotein – var noga med att ange vilka djur som ingår i kontrollen, exempelvis andel sinkor
 • resonemang kring vilka möjligheter det finns i produktionen att minska miljö- och klimatpåverkan
 • uppdatera rådgivningsplanen och ändra rådgivningar om lantbrukaren vill det

Genomgång ungdjur

 • nuvarande produktion, produktionsgren, tillväxter, klassningar
 • beräkning av överutfodring där du samtalar med lantbrukare med fokus på kväve fosfor, klimat och ekonomi
 • översyn av foderspill i olika led
 • ta fram en ny foderstat
 • ta fram lämpliga nyckeltal som råprotein i olika åldrar
 • kilo foder per kilo tillväxt, fosfor i procent av ts
 • beräkning av ekonomisk vinst genom kortare uppfödningstider
 • resonemang kring vilka möjligheter det finns i produktionen att minska miljö- och klimatpåverkan
 • uppdatera rådgivningsplanen och ändra rådgivningar om det finns behov

Förbered åtgärder

I samtal med lantbrukaren går du igenom olika frågor för att förbereda åtgärder kring endags utfodringskontroll nöt där du:

 • gör en utfodringskontroll med genomgång av tidigare vägt foder
 • jämför planerad och verklig foderstat med fokus på kväve och fosfor
 • uppskattar hur stort foderspillet är
 • diskuterar utfodringsstrategier som minskar gårdens överutfodring och foderspill
 • beräknar nyckeltalet kg ECM per kg ts, beräknat på antal mjölkande kor

Åtgärdsplan

Utifrån genomgången med lantbrukaren och de problem du identifierar i dagens foderstater och strategier sammanfattar du. I åtgärdsplanen ger du förslag till hur lantbrukaren justerar foderstaten och därmed minskar överskottet av kväve och fosfor.

Koll på rådgivningsplanen

Du följer upp den nuvarande rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023