Greppa logotyp

41BKontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

Vita kor ute på bete syns vara på väg mot betraktaren.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen handlar om att lära ut nya sätt som förbättrar användningen av fodret för idisslare, med undantag för mjölkkor. Rådgivningen kan också vara aktuell för större hästgårdar med egen grovfoderproduktion. Rådgivaren gör djurhållaren medveten om hur det går att minska överutfodringen av kväve och fosfor utan att gårdens lönsamhet försämras.

Med en foderstat som är väl anpassad till djurens behov optimerar gården sitt kväve- och fosforutnyttjande. I rådgivningen ingår att resonera kring en foderstrategi med möjligheter till att minska gårdens klimatpåverkan genom minskade foderinköp och en översyn av hur foder och djurens produktion påverkar metanavgången.

Syfte och mål

Rådgivningen Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst syftar till att lantbrukaren minskar över­utfodring av kväve och fosfor på gården och samtidigt ser till att en sänkning av produktionens klimat­påverkan i utfodringsledet går att genomföra utan att försämra lönsamheten.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen:

  • Bara naturlig försurning
  • Ingen övergödning
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad Pdf, 81 kB. som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst (41B) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–10 timmar, där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Senast uppdaterad: 25 mars 2021

Rådgivningsexpert

Linda Söderberg-Gradén

070-829 16 85

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Caroline Sandberg

036-15 60 32

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67