Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 1D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Skriv ett rådgivningsbrev

Skriv ett dokumenterande rådgivningsbrev. Det behöver inte vara långt. Kontrollera så att du får med vad som krävs enligt modulbeskrivningen i ”Krav och Rekommendationer.

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på nedanstående exempel

Registrera rådgivningen i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

  • Ladda upp Excelfilen om ni gjort ändringar i den.
  • Valda hållbarhetsområden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder om det ändrats.
  • Om rådgivningsplanen eller bakgrundsbeskrivningen har ändrats ska det registreras.

Om lantbrukaren inte önskar få fortsatt rådgivning ändrar du medlemskategori i GNW-adm. Gå in på Ändra brukaruppgifter på lantbrukarens sida. Vill lantbrukaren få fortsatt information från Greppa Näringen, till exempel våra medlemsbrev väljer du kategori Rådgivningsmedlem, klar endast info annars väljer du Rådgivningsmedlem, ej prioriterad för vidare rådgivning.

Senast uppdaterad: 15 februari 2024