Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 12A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Titta gärna igenom dokumentet Råd och tips Pdf, 218 kB.. Där har vi samlat erfarenheter och frågor med svar från rådgivare som jobbat med denna rådgivning.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Uppgifter om gården

Skicka ut indatablanketten i förväg där lantbrukaren fyller i viktiga uppgifter om gården. Om lantbrukaren inte kan fylla i hela blanketten själv, gör ni det tillsammans under ditt rådgivningsbesök.

Du behöver ta fram underlag att förbereda dig med innan du gör ditt rådgivningsbesök på gården. Du kan även be lantbrukaren om uppgifter du behöver.

Du behöver

  • rapport från startbesök 1Aa – en bakgrundsbeskrivning av gården
  • gårdens grödfördelning och dominerande växtföljder från lantbrukaren
  • indatablankett med nödvändiga uppgifter – till exempel maskinpark för fältarbete inklusive vikter och normala ringtryck – skicka ut blanketten till lantbrukaren att fylla i dessa uppgifter före ditt besök
  • markkartering med jordarts- och mullhaltsbestämning, om det finns, annars till exempel blockkartor – be gärna lantbrukaren att ta fram dessa uppgifter och ha tillgängliga när du kommer till gården

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om åtgärder för gårdens markpackning.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 13 juni 2024