Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 13I

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Till rådgivningen finns två kokböcker du kan ladda ner. Med hjälp av dessa kan du förbereda dig inför besöket. Rådgivningsexperten har också tagit fram aktuella frågeställningar kring ogräsbekämpning inför 2021.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Be även lantbrukaren att berätta om gården för att du ska få reda på uppgifter du behöver. Punkter som det kan vara bra att prata om:

 • växtföljd
 • jordart
 • strategi för jordbearbetning
 • utrustning för kemiskt växtskydd
 • utrustning för mekaniskt växtskydd
 • maskinsamarbeten
 • upplevda växtskyddsproblem i olika grödor 

Uppgifter om gården

Från lantbrukaren behöver du underlag att förbereda dig med innan du gör besöket på gården.

Du behöver

 • växtodlingsplan med uppgifter om gårdens dominerande växtföljder
 • analysresultat av jordart- och mullhalter på fälten, eller lantbrukarens uppskattning
 • sprutjournal
 • översiktlig karta som visar förekomst av problemogräs och skadegörare i olika grödor på gården

Skicka material i förväg

Inför besöket ska du skicka material så att lantbrukaren kan förbereda sig och ta fram det material du behöver.

Checklistorna är inte tänkta för kontroll eller jämförelser med andra odlare. Det kan vara bra att redan innan ditt besök titta igenom checklistan.  Denna tar du sedan med vid ditt besök och använder som stöd.

Förslag från lantbrukaren

Låt lantbrukaren utifrån sina egna förutsättningar ge egna förslag på förändringar som leder gården närmare ett integrerat växtskydd.

Titta på grödriktlinjer för grödor som odlas på gården och förbered all information och eventuellt presentation som du tar med ut till gården.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till sidor på greppa.nu eller på Jordbruksverkets webbplats där det finns relaterad information om integrerat växtskydd. Du kan även tipsa om andra relevanta webbplatser.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023