Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 40B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta adminstrering och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Rådgivnigsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • Växtnäringsbalans med en kort tolkning och förklaring samt en jämförelse med tidigare års växtnäringsbalanser.
  • Kommentarer till dagens foderstater och hur de påverkar växtnäringsbalansen. Olika nyckeltal kan användas som underlag, till exempel:
    • Mjölkgårdar: kg kraftfoder/kg producerad mjölk, producerad mjölkmängd på gården, levererad mjölkmängd på gården.
    • Köttgårdar: kg kraftfoder/kg producerat kött
  • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån växtnärings- och klimatsynpunkt, främst i utfodringen och stallgödselhanteringen
  • Reviderad bakgrundsbeskrivning och rådgivningsplan om detta är ändrat.

Du kan även skicka med material som kan hjälpa lantbrukaren att uppfylla de åtgärder ni kommit fram till, till exempel informationsbroschyrer, kontaktuppgifter för att göra markkartering, stallgödselanalyser med mera.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

  • Växtnäringbalans med underliggande grunddata, denna ska du rapportera in som en exportfil från Vera.
  • Om du har reviderat bakgrundsbeskrivningen och/eller rådgivningsplanen ska du registera detta.

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Senast uppdaterad: 06 september 2023