Greppa logotyp

Efter besöket, 10D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om om under besöket men också för att underlätta adminstrering och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Rådgivnigsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • Växtnäringsbalans med en kort tolkning och förklaring samt en jämförelse med tidigare års växtnäringsbalanser.
  • Gödslingsplanen du och lantbrukaren har tagit fram.
  • Din beräkning av kväveutlakning för grödorna i gödslingsplanen med kortfattad kommentar.
  • Eventuella förslag till ändrad lagring och spridning av stallgödsel
  • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån växtnärings- och klimatsynpunkt.
  • En uppdaterad rådgivningsplan.

Du kan även skicka med material som kan hjälpa lantbrukaren att uppfylla de åtgärder ni kommit fram till, till exempel informationsbroschyrer, kontaktuppgifter för att göra markkartering, stallgödselanalyser med mera.

Ta hjälp av

Ring eller gör ett återbesök

Efter att lantbrukaren har fått rådgivningsbrevet är det är det bra om du ringer eller besöker lantbrukaren igen. Detta är tänkt som en uppföljning av det första besöket. Du går igenom och förklarar det du skrivit i rådgivningsbrevet och lantbrukaren får möjlighet att ställa följdfrågor. 

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

  • Minst en max tre av de föreslagna åtgärderna.
  • Växtnäringbalans med underliggande grunddata, denna ska du rapportera in som en exportfil från Vera.
  • Om du har reviderat bakgrundsbeskrivningen och/eller rådgivningsplanen ska du registera detta.

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Senast uppdaterad: 14 september 2021