Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 10D

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg vad ni pratade om under besöket men också för att underlätta adminstration och uppföljning av din rådgivning ska du skriva ett rådgivningsbrev. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • Växtnäringsbalans med en kort tolkning och förklaring samt en jämförelse med tidigare års växtnäringsbalanser.
  • De föreslagna förändringar och åtgärder du tagit fram utifrån växtnärings- och klimatsynpunkt, inklusive eventuella förslag till ändrad lagring och spridning av stallgödsel
  • En uppdaterad rådgivningsplan.

På gårdar med växtodling även:

  • Gödslingsplanen du och lantbrukaren har tagit fram.
  • Din beräkning av kväveutlakning för grödorna i gödslingsplanen med kortfattad kommentar

Skicka även med material som lantbrukaren kan behöva för att kunna uppfylla de åtgärder ni kommit fram till. Till exempel informationsbroschyrer, kontaktuppgifter för att göra markkartering, stallgödselanalyser med mera.

Ta hjälp av

Ring eller gör ett återbesök

Efter att lantbrukaren har fått rådgivningsbrevet är det bra om du ringer eller besöker lantbrukaren igen. Detta är tänkt som en uppföljning av det första besöket. Du går igenom och förklarar det du skrivit i rådgivningsbrevet och lantbrukaren får möjlighet att ställa följdfrågor. 

Rapportera i GNW-adm

Avslutningsvis ska du registrera rådgivningen i GNW-adm. De saker som du ska lägga in är:

  • Minst en och max tre av de föreslagna åtgärderna.
  • Växtnäringbalans med underliggande grunddata i form av en exportfil från Vera.
  • Reviderad bakgrundsbeskrivningen och/eller rådgivningsplanen i de fall det är aktuellt.

Det finns också möjlighet att ladda upp rådgivningsbrevet i GNW-adm. Gör du det kommer lantbrukaren åt det genom Greppa Näringens Mina sidor.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024