Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 30C

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • kort bakgrundsbeskrivning med uppgifter om djurhållningens omfattning, stallsystem och gödselhanteringssystem
  • kort beskrivning av de problem eller störningar för byggplaneringen som du har identifierat och dokumentation av de mätningar du har genomfört
  • åtgärdsplanen med dina förslag på förändringar i byggplanen, dina kommentarer om ammoniakavgång, djurhälsa, foderutnyttjande, växthusgasförluster (metan och lustgas) och din översiktliga kommentar om energianvändningen på gården
  • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen är det krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen registrerar du:

  • rådgivningsplanen och/eller bakgrundsbeskrivningen – om dessa är förändrade och uppdaterade
  • datum för uppföljningskontakt
  • utökningen av djurplatser

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att ditt besök och ditt rådgivnings­brev varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 02 september 2022