Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket 13J

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd med uppgifter om gården och du har med dig underlaget som du har sammanställt till lantbrukaren.

Inled samtalet med att prata om syftet med rådgivningen och gå igenom underlaget du har med dig. Du pratar övergripande om beslutsprocessen inom EU för glyfosat och vilka ogräsproblem som dominerar på gården.

Ta hjälp av:
Som hjälp i din rådgivning kan du använda det bildspel vi har tagit fram. Ladda ner bildspelet i sin helhet som pdf. Eller ladda ner det som en powerpointfil, då har du möjlighet att plocka med de bilder du tycker passar bäst på gården du ska till.

Nuvarande odling

Gå igenom vilka användningsområden av glyfosat som har störst betydelse på gården och vilka problem som är viktigast att lösa.

Beräkna och diskutera möjliga åtgärder

Diskutera med lantbrukaren vilka åtgärder som kan bli aktuella att genomföra vid ett krav på kraftigt minskad användning eller förbud mot glyfosat på gården.

Gör en beräkning i excelverktyget där du kan jämföra nuvarande odlingsstrategi med en eller flera alternativ. När ni diskuterar alternativa strategierna tar du upp frågor som förändrad växtföljd, jordbearbetningsstrategi och ändrad herbicidanvändning.

Ladda ner beräkningsverktyget Excel, 53 MB.

Gör en åtgärdsplan

Med hjälp av din åtgärdsplan ska lantbrukaren få ett stöd med att gå vidare i arbetet på gården. Åtgärdsplanen ska innehålla följande:

  • Beskriva frekvens och huvudsakliga användningsområden för glyfosat idag på gården. Redogöra för insatser som redan görs för att minska behovet av glyfosat.
  • Redovisa vilka åtgärder som bedöms som nödvändiga vid ett krav på kraftigt minskad eller upphörd tillgång på glyfosat, när dessa åtgärder behöver sättas in och hur det påverkar kostnader och tidsåtgång.
  • Beskriva hur ändrad växtföljd eller förändrad ogräsbekämpning i växande gröda i stort kan påverka odlingens förutsättningar.
  • Redovisa resultaten från beräkningarna i excelverktyget för nuläget och 1-2 alternativ för gården eller del av gård, enligt ovan.
  • Beräknad kväveutlakning med hjälp av excelmodellens förenklade metod för nuläget och alternativet/alternativen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Vid behov hänvisar du också lantbrukaren till vidare rådgivning inom Greppa Näringen.


Senast uppdaterad: 17 januari 2023