Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 50B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Koll på beräkningar

Du går även igenom och kontrollerar beräkningarna du har gjort på gården.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • din åtgärdsplan med förslag på förändringar av utfodringen jämfört med nuläget
  • beräkning av hur mycket kväve och fosfor som är utnyttjat i nuläget och skattning efter att förändringar är genomförda
  • kommentar till hur den nya foderstaten och hälsoläget påverkar växthusgasförlusterna
  • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för genomfört rådgivningsbesök och för uppföljningskontakt
  • kväve- och fosforeffektivitet före och efter att åtgärder är införda
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa är förändrade

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren har grundläggande kunskaper om att utnyttja foder effektivt och minska näringsläckaget, och följer upp genomförda åtgärder som minskar överutfodringen. 

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022