Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

1CHållbarhetsanalysen

Två personer syns bakifrån titta på ett dokument med omseminering.

En Hållbarhetsanalys görs utifrån indikatorområdena Övergödning, Klimat, Energi, Markhälsa, Biologisk mångfald och Växtskydd. Tillsammans beslutar man om de viktigaste områdena för fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen om det är aktuellt.

1C är en kontroll av gårdens miljöarbete och en fortsättninge på den utförda rådgivningen inom Greppa Näringen. Genom att gå igenom gårdens olika nyckeltal och låta lantbrukaren svara på ett antal frågor, ska lantbrukaren på ett överskådligt sätt kunna se hur långt han/hon nått i miljömålsarbetet på det egna företaget.

Det är din uppgift som rådgivare att vägleda lantbrukaren genom Hållbarhetsanalysen, så att lantbrukaren får en ärlig bild av hur långt han/hon har nått. Eftersom frågorna även ska sammanställas i syfte att mäta lantbrukets miljöarbete, så är viktigt att du är insatt i frågornas innebörd och att frågorna besvaras korrekt.

Efter genomgången bestämmer du som rådgivare tillsammans med lantbrukaren hur man ska gå vidare med Greppa Näringen.

Syfte och mål

Rådgivningen ska ge lantbrukaren en bild av hur långt gården har nått i miljöarbetet och att få ett mått på gårdens miljömässiga hållbarhet. Den ska också planera eventuell ytterligare rådgivning.
Rådgivningen bidrar främst till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning”, ””Giftfri miljö”, ”Begränsad klimatpåverkan”och ”Ett rikt odlingslandskap”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Särskild klimatkompetens är önskvärd. För rådgivning på ekologiska gårdar bör du som rådgivare ha erfarenhet och kunskap om KRAV:s regler.

Tidsåtgång

Uppföljningsrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfatta cirka 7–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Senast uppdaterad: 02 februari 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67