Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

13IIntegrerat växtskydd

En jordbruksmaskin med växtskyddsmedel som sprids på grön växtlighet över ett fält.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen handlar om att göra en översiktlig genomgång av ekonomin i gårdens nuvarande växtskyddsstrategi. Att minska risken för spridning av växtskyddsmedel till den omgivande miljön och hjälpa lantbrukaren följa regelverket.

Det händer ibland att lantbrukare gör bekämpningar slentrianmässigt eller som akutlösningar. Resultatet av det kan bli att preparaten används fel och i onödigt höga doser. Ett integrerat växtskydd minskar lantbrukarens beroende av kemiska bekämpningsmedel utan att riskera ekonomin. Du informerar och ger råd om integrerat växtskydd och tar fram strategier för gården som motverkar uppkomst av resistens hos skadegörare och ogräs.

Integrerat växtskydd handlar främst om att förebygga, bevaka, behovsanpassa och följa upp.

Rådgivningen integrerat växtskydd är lämpligast att genomföra under sommartid med besök i fält. Rådgivningen är inte aktuell på ekogårdar. Lantbrukare eller odlare med flertalet små odlingskulturer kan också få denna rådgivning. Här gäller inte kravet på att 50 hektar.

Syfte och mål

Denna rådgivning hjälper jordbruket att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel och fokuserar i stället på alternativa metoder till växtskydd och resistensstrategi. På så vis bidrar rådgivningen till en hållbar användning av växtskyddsmedel genom integrerat växtskydd (IPM).

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, ett rikt odlingslandskap och levande sjöar och vattendrag. Den bidrar samtidigt till EU-direktiven hållbar användning av bekämpningsmedel och vattendirektivet.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

Särskild kompetens i form av behörighetsutbildning

Tidsåtgång

Rådgivningen integrerat växtskydd (13I) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Alf Djurberg

036-15 85 13

Senast uppdaterad: 17 januari 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Alf Djurberg

036-15 85 13

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67