Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under kursen

Under kursen varvas teori och praktik

Närvaro

Kontrollera att de som anmält sig deltar på kursen och om ni gjort det tidigare samla in personnummer på deltagarna.

Teorimomentet

Ska omfatta minst 2,5 timmar och innehålla följande delar:

 • Varför är det viktigt att minska dieselåtgången
 • Inverkan på klimat och ekonomi
 • Inverkan av varvtal och motorbelastning på bränsleförbrukning
 • Planerad körning och körteknik
 • Betydelsen av underhåll och service, tomgångskörning samt åtgärder vid kall väderlek
 • Tekniska hjälpsystem för att minska bränsleförbrukning

Använd gärna detta bildspel

Praktisk körning med lantbruksmaskiner

Ska handledas av person/personer som har god praktisk och teoretisk kunskap om jordbruk och sparsam körning med lantbruksmaskiner.

 • Minst 2 individuella körpass per deltagare på vardera minst 15 minuter körtid, med genomgång mellan körningarna.
 • Bränsle- och tidsåtgång ska registreras för varje deltagare. Leverantören ansvarar för att relevant mätutrustning finns tillgänglig.
 • Instruktör ska observera och bedöma körsätt på individnivå.
 • Genomgång och diskussion av individuella resultat.

Använd gärna excelfilen för att beräkna resultaten

Uppföljningsträff

 • Alla deltagare i kursdagen ska erbjudas att delta i en fysisk eller digital uppföljningsträff efter ca två till fyra månader.
 • Uppföljningsträff är ett krav för att få kursintyg
 • Uppföljningsträffen ska vara 2-3 h och innehålla repetition av hur man kör sparsamt
 • Uppföljningsträffen kan även innehålla t.ex. studiebesök eller liknande

Kursutvärdering

Gör enskilda kursutvärdering både för kursdag 1 och återträffen. Sammanställ utvärderingen och bifoga sammanställning med deltagarlistan. Om återträffen genomförs digitalt genomförs även utvärderingen digitalt. Det kan göras på två sätt.

 • Alt 1: Skapa en utvärdering enligt vår mall i något verktyg ni brukar använda
 • Alt 2: Hör av er till modulansvarig senast 10 dagar före träffen så återkommer vi med en länk ni kan skicka ut. Om ni använder detta alternativ behöver ni inte skicka in utvärderingen till sammans med deltagarlistan.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023