Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter träffen

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört och vilka resultat de förväntas ge.

Efter första gruppträffen – krav på administration

Kontrollera att du har lämnat över allt material till deltagarna. Du kan även skicka ut informationsmaterialet till deltagarna per mejl.

Registrera och rapportera

Till upphandlande myndighet ska du registrera innehållet i gruppträffen, datum och plats. Du måste också rapportera uppgifter om deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr.

I Greppa Näringens administrativa system GNW-adm registrerar du uppgifter om kurstillfället med datum och plats, deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr. 

Efter andra gruppträffen – krav på administration

Till de deltagare som varit med på gruppträffen sammanfattar du information om:

  • fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen
  • möjligheter till utbildning inom sparsam körning
  • rådgivning för förnybar energi
  • de möjligheter till investeringsstöd som finns inom landsbygdsprogrammet för energieffektivisering och/eller ny teknik
  • presentationer från gruppträffen

Uppföljning efter andra gruppträffen

Du följer upp deltagarna och utför även enskild rådgivning hos de deltagare som vill ha det.

Om det är aktuellt för deltagare med ytterligare rådgivning i Greppa Näringen kontaktar du också den rådgivare som är berörd.

Registrera och rapportera i GNW-adm

Till upphandlande myndighet ska du registrera innehållet i gruppträffen, datum och plats. Du måste också rapportera uppgifter om deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr.

I Greppa Näringens administrativa system GNW-adm registrerar du uppgifter om kurstillfället med datum och plats, deltagarnas namn, adress, personnummer och SAM-nr. 

I Greppa Näringen har vi krav på att registrera alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

  • registrering av gruppträff, datum och plats
  • deltagarlista med kontaktuppgifter, personnummer och SAM-nr
  • revidering av rådgivningsplanen

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm. 

Senast uppdaterad: 21 december 2023