Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 1C

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Innan rådgivningen behöver du också hämta in uppgifter om gården och tidigare rådgivning.

Tänk igenom vad ni ska göra på gården

Kontakta lantbrukaren och bestäm tid för rådgivning. Vid bokningen brukar lantbrukaren vilja ha information om vad rådgivningen går ut på.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontrollera vilka rådgivningar som har gjorts tidigare på gården. Du behöver ha tillgång till de senast gjorda växtnäringsbalanserna, klimatberäkningarna och energiberäkningarna. För att få ut bra jämförelser på klimatberäkningarna bör det vara gjorda med allokering. Du kan behöva kontakta andra rådgivare, rådgivningsföretag, lantbrukaren eller Länsstyrelsen för att få tillgång till rådgivningsbrev.

Var tydlig vid bokning om vad du vill ha in innan besöket. Säkerställ också att de på företaget som ansvar för olika områden är med vid besöket.

Beräkningsverktyg

Om det är första gången du gör modulen så bekanta dig med Excelverktyget och köksbordmaterialet innan. Läs noga igenom manualen för excelverktyget. Du kan också behöva läsa på i underlaget på andra moduler om det som inte är ditt specialområde. Till exempel bör du ha läst igenom broschyren om ”Gynna mångfalden i åkerlandskapet” så du känner till vad de olika åtgärderna innebär.

Fördjupning

I köksbordsmaterialet finns uppgifter som du kan behöva slå upp under pågående besök. Bekanta dig med det så du vet var du kan hitta uppgifterna. Det finns också ett dokument där vi sammanställt vilka indata som används och vilka gränser som satts.

Material att ta hjälp av

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 19 januari 2024