Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

11AaKvävestrategi på gårdar utan stallgödsel

Ett sädesfält där en hand i närbild stryker i luften över och genom grödorna.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att ta fram en strategi för att hitta den optimala kvävegivan och växtföljden. En bra kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel bidrar även till förbättrad lönsamhet och minskar negativa effekter på klimat och miljö.

En genomtänkt och medveten strategi för gårdens kvävegödsling minimerar riskerna för kväve­läckage och växthusgasutsläpp och gynnar miljö såväl som gårdens ekonomi. Åtgärder som på sikt bidrar till att uppnå miljömålen ingen övergödning och grundvatten av god kvalitet.

I rådgivningen hjälper du lantbrukaren att optimera gårdens kväveutnyttjande genom bättre styrning av kvävegödslingen.

Exempel på åtgärder kan vara ändrade kvävegivor med hänsyn till förfrukt och förväntad skörd, odling av fånggröda och ändrade tidpunkter för bearbetning.

Du beräknar gårdens kväveläckage efter att dina förslag på åtgärder är införda.

Syfte och mål

Rådgivningen med att ta fram en kvävestrategi bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Målet är att inom jordbruket skapa en ökad förståelse för kväveeffektivitetens betydelse för minskad klimatpåverkan och förbättrad vattenmiljö.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Som rådgivare ska du ha särskild kompetens för ekologiska gårdar. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

I denna rådgivning ska lantbrukare ha fått startrådgivning (1Aa) och bör ha gjort en växtnärings­balans på gården.

Tidsåtgång

Rådgivningen kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel (11Aa) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–9 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår. 

Modulansvarig

Gunilla Frostgård

036-15 84 96

Senast uppdaterad: 02 september 2022

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Gunilla Frostgård

036-15 84 96

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67