Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

21CIndividuellt besök energikollen lantbruk

Foto: Janne Andersson

Som deltagare i individuell rådgivning för energikollen lantbruk med inriktning djurgårdar behöver företagaren ha minst 15 djurenheter. Detta för att hamna inom Greppa Näringens ordinarie målgrupp.

Indivuellt rådgivningsbesök i energikollen lantbruk (21C) är möjligt för lantbrukaren att få även utan att medverka i gruppträffarna.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med växthusägaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Förbered dig innan ditt besök

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök.

Innan besöket informerar du lantbrukaren om att själv hämta information och fylla i uppgifter om sin egen energianvändning. Du skickar ut checklista – om lantbrukaren inte redan har fått den vid gruppträff 1 – och förklarar hur lantbrukaren fyller i listan.

Du fyller i och förbereder så mycket du kan i beräknings­verktyget utifrån kända data, uppgifter du får från lantbrukaren. Gå även igenom gårdens rådgivningsplan, ta fram dokumentation från växtodlingsrådgivning och klimatrådgivning. I GNW-adm kontrollera du att lantbrukaren har skickat in en underskriven anmälningsblankett till länsstyrelsen.

Innan du besöker lantbrukaren på gården för enskild rådgivning i energikollen lantbruk förbereder du dig och hämtar eventuellt in de uppgifter du behöver om gården. Se till att du själv är ordentligt påläst innan ditt besök.

Fråga rådgivningsexperten

Har du frågor eller behöver vägledning innan du genomför ditt rådgivningsbesök kontaktar du rådgivnings­expert för energikollen.

När du besöker gården

Om inte lantbrukaren redan har gjort det börjar du med att fylla i anmälningsblanketten. Inled rådgivningen med att beskriva syfte och mål med det enskilda besöket (21C), att ta fram en åtgärdsplan som bidrar till att minska den direkta energi­användningen på gården. Detta för att öka kunskapen om klimatfrågan och den indirekta energianvändningen.

Räkna energi

På gården gör du ihop med lantbrukaren en rundvandring och går igenom gårdens energi­användare. Efter genomgången gör du en energikartläggning i beräkningsverktyget och förklarar resultaten.

För energikollen lantbruk använder du beräkningsverktyget Vera.

Utifrån dessa ger du exempel och förslag på viktiga åtgärder på gården som lantbrukaren kan göra på kort och lång sikt. Förslag på åtgärder ska du även sammanfatta i en åtgärdsplan.

  • Jämför gårdens resultat med nyckeltal för liknande produktion.
  • Gör en enkel lönsamhetskalkyl av åtgärderna du föreslår.

Rekommendera rådgivning

Glöm inte att berätta om annan energirådgivning i Greppa Näringen. Föreslå fortsatt rådgivning för att effektivisera energianvändningen som kan göra gården ekonomiskt lönsam och hållbar för miljön.

Hjälpmedel i rådgivningen

Vid gruppträffar energikollen lantbruk har du stöd av olika underlag Greppa Näringen tagit fram för att underlätta din rådgivning.

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Senast uppdaterad: 10 november 2023

Rådgivningsexpert

Helena Olsson Hägg

0703-68 08 66

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Johan Malgeryd

036-15 85 12

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67