Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

20BKlimatkollen djurgårdar

Svartvita kor bakifrån på rad på väg in i ladugården. Ett par bruna hästar står intill.

Foto: Janne Andersson

I rådgivningen klimatkollen på djurgårdar hjälper du lant­brukare med djurproduktion att få en första koll på läget när det gäller klimatfrågan. Ihop med lantbrukaren undersöker du var i produktionskedjan det sker förluster och var det finns möjligheter till förbättringar.

Som rådgivare visar du hur klimatnytta bidrar till högre resurseffektivitet och ökad lönsamhet. Syftet är att ge lantbrukaren bättre koll på jordbrukets förluster av växthusgaser i olika delar av produktionen. Med uppgifter om vad lantbrukaren för in till gården och gårdens produktion räknar du ut växthusgasutsläpp på gården.

Syfte och mål

Rådgivningen syftar till att visa lantbrukaren vad som är stort och smått i företagets klimat­påverkan och områden som är intressanta att analysera vidare med tanke på miljö och ekonomi. Den ska även inspirera och motivera lantbrukaren att minska växthusgasutsläppen inom befintlig produktionsinriktning

Rådgivning klimatkollen bidrar på sikt till att uppnå miljömålet begränsad klimat­påverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning krävs särskild klimatkompetens.

Tidsåtgång

Rådgivningen klimatkollen djurgårdar (20B) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Rådgivningsexpert

Maria Berglund

076-1451708

Senast uppdaterad: 26 maj 2023

Rådgivningsexpert

Maria Berglund

076-1451708

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67