Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 41C

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • resultat från utfodringskontroll – vägda foder och resultat från beräkning av utfodring jämfört med normvärden
  • dina kommentarer till eventuell avvikelse mellan planerad och verklig foderstat
  • på mjölkgården, en beräkning och redovisning kg ECM per kg ts beräknat på antal mjölkande kor
  • dina förslag till justerad foderstat för aktuell djurkategori
  • dina förslag på förändringar med kommentarer om hur en justerad foderstat och minskat foderspill påverkar växtnäringsutnyttjandet och klimatet
  • dina kommentarer om hur åtgärdersförslagen påverkar gårdens lönsamhet
  • uppdaterad eller kommenterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för rådgivningsbesöket och för uppföljningskontakt
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats
  • Ange kväveeffektiviteten (%) och fosforeffektiviteten (%)

Länk till GNW-adm

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. Att lantbrukaren känner till hur överutfodring och foderspill påverkar klimatet och att anpassningar av gårdens foderstat utifrån djurens behov förbättrar kväve- och fosforutnyttjandet. Du ser även till att åtgärder på gården är genomförda. 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022