Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

13AVäxtskydd, hantering

Lantbruksmaskin med växtskydd som besprutar ett grönbevuxet fält.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen ger förslag på hur lant­brukaren minskar risken för transport av växtskydds­­medel till yt- och grundvattnet. Hur gården på bästa sätt anpassar för en säker hantering av växtskydd som främjar både miljön och arbetsmiljön.

All hantering av kemiska växtskyddsmedel innebär en risk för människor såväl som för miljö. Ett bra växtskydd är viktigt för en hållbar och konkurrenskraftig växtodling. Växtskyddsmedel bidrar till ekonomin genom att ge stabila skördar men kan vid fel användning ha en negativ påverkan på hälsan och miljön.

Det är inte ovanligt att många skyddar sig för dåligt, antingen genom för lite skyddsutrustning, genom att använda skyddsutrustning av fel material eller genom att för sällan byta till ren eller ny skyddsutrustning.

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att hitta rätt lösningar utifrån gårdens förutsättningar. Du ger lantbrukaren koll och hjälper till med att hitta lösningar som passar för gårdens hanteringen av växtskyddsmedel.

Denna rådgivning rekommenderar vi i Greppa Näringen att lantbrukaren får som ett första besök för rådgivning inom växtskyddsområdet.

Syfte och mål

Målet med rådgivningen är att minska risken för läckage av växtskyddsmedel till både yt- och grundvatten och dessutom att minska riskerna för användaren och för konsumenterna.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen som berör växtskyddsmedel, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, ett rikt odlings­landskap och levande sjöar och vattendrag. Den bidrar även till att uppnå målen inom EU-direktivet kring hållbar användning av bekämpnings­medel och vattendirektivet.

Mer om hantering av växtskydd hittar du på Säkert växtskydds webbplats.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav på rådgivaren

Särskild kompetens i form av behörighetsutbildning.

Tidsåtgång

Rådgivningen växtskyddshantering (13A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 7–8 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.  

Modulansvarig

Mattias Andersson

036-15 81 03

Senast uppdaterad: 19 april 2023

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Mattias Andersson

036-15 81 03

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67