Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 1D

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd och du har med dig de underlag du har samlat ihop innan besöket.

Samtalsanda

Skapa en samtalsanda där lantbrukaren känner att du lyssnar intresserat och nyfiket. Det är din roll att lyssna och ställa öppna frågor. Bekräfta för lantbrukaren att du har lyssnat och förstår. Ställ gärna frågor men kom inte med några färdiga lösningar. Det är viktigt att lantbrukaren själv är med och bestämmer vilka förändringar som ska uppnås. Beröm gärna tidigare ansträngningar, även om de inte nådde ända fram till det önskade målet. Det visar ändå att resurserna finns Locka fram och uppmuntra till förändringsprat men undvik att ge råd. Ha tålamod. När det är gjort har ni också lagt en bra grund för framtida förändringar.

Exempel på öppna frågor;

 • Vilka funderingar har du kring…?
 • Vad känner du till om…?
 • På vilket sätt är … viktigt/ för dig?
 • Hur skulle du vilja…?
 • Vad har fungerat bäst?
 • Vad gör du redan?
 • Vad kan bli nästa steg

Samtalet

Fråga vad som hänt sen senast rent allmänt. Förutsättningarna kan ha förändrats.

Gå sedan igenom Hållbarhetsanalysens sex områden ett och ett:

 • Fråga om vad som hänt inom området. Ställ öppna frågor och låt i första hand lantbrukaren prata.
 • Diskutera vilken nytta som lantbrukaren har haft av analysen
 • För in förändringar i Excelfilen om det skett förändringar. Kommentera det nya resultatet.
 • Fråga om några (fler) förändringar är planerade
 • Fråga om det är några råd som lantbrukaren behöver för att genomföra planerade förändringen och om det finns några hinder.
 • Fråga om det finns andra förändringar som lantbrukaren är motiverad att göra.
 • Finns det något som lantbrukaren gärna vill veta mer om?
 • Vad är viktigt för lantbrukaren i hans företagande?
 • Bekräfta eventuella förändringsförslag och ge gärna exempel på andra lantbrukare som genomfört liknande förändringar.

Diskutera om de områden som bestämdes när Hållbarhetsanalysen gjordes är mest angelägna att jobba vidare med eller om de behöver revideras.

Följ upp rådgivningsplanen och ändra den och bakgrundsbeskrivningen om det är aktuellt.

Senast uppdaterad: 22 november 2023