Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 13A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivnings­besök. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

En del underlag kan du ta fram själv och annat kan du begära att få från lantbrukaren innan du besöker gården.

Be lantbrukaren ta fram material

Du behöver

  • karta över gården eller liknande information som ger en bild av gårdens placering i landskapet – en karta behöver du som underlag i diskussion om skyddsavstånd, och exempel på karta är SAM-kartor, skifteskartor, fastighetsbeteckningar och flygfoton
  • uppgifter om anslutning till frivilliga miljö- och kvalitetsledningssystem – till exempel MBO, IP och Sigill
  • uppgifter om särskilda villkor eller skyddsföreskrifter som gäller för gården – till exempel när det gäller vattenskyddsområde eller miljöfarlig verksamhet
  • uppgifter om det finns anställda som utför bekämpning på gården – om bekämpning hos andra och om gården hyr in sprutning
  • sprutjournal från det senaste året

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet om gården. Förbered dig med råd­givningsunderlag innan besöket. 

I handboken Pdf, 486 kB. hittar du bland annat information om vad lantbrukaren ska tänka på vid märkning, förvaring och transporter av växtskyddsmedel, men även information om den personliga skyddsutrustningen, sprutteknik och rengöring av sprutan.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens växtskydd. Du kan även tipsa om andra relevanta webbplatser. Särskilt Säkert växtskydds bibliotek innehåller mycket relevant information för lantbrukare.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Du hittar även mer information på Säkert växtskydds webbplats

Senast uppdaterad: 01 juni 2023