Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 13A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos växthusodlaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska skickas till växthusodlaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Rådgivningsdokument

För att växthusodlaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • din åtgärdsplan för verksamheten
  • dina kommentarer kring de viktigaste åtgärderna utifrån riskerna för negativ påverkan på yttre miljö, sprutförare och konsument

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Du följer upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljnings­samtalet stämmer du av med växthusodlaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022