Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Besvara frågor i GNW-adm efter rådgivning precisionsodling

Sedan 1 juni 2018 ska du som har utfört rådgivningen precisionsodling (16A) besvara ett antal frågor. Detta gör du när du registrerar din rådgivning i GNW-adm, Greppa Näringens administrativa system. På denna sida ser du en sammanställning av de frågor du behöver svara på, antingen med hjälp av lantbrukaren eller med hjälp av dina beräkningar under själva rådgivningen.

I GNW-adm finns nu ett antal flervalsfrågor som du ska besvara i samband med din inrapportering i det administrativa systemet.

Besvara frågor för att utveckla

Frågorna du besvarar är ett stöd för lantbrukaren, för dig som rådgivare och
för oss som administrerar rådgivningen precisionsodling (16A) och ger oss möjlighet att se vilka behov som finns för att utveckla rådgivningen.

Under ditt rådgivningsbesök precisionsodlig (16A) är det bra om du får svar på dessa frågor av lantbrukaren innan du går in och registerar din rådgivning i GNW-adm. 

Frågor att besvara i GNW-adm


Bedömd genomsnittlig inomfältsvariation i P-giva (kg/ha)?
Svara i fritext.

Bedömd genomsnittlig inomfältsvariation i K-giva (kg/ha)?
Svara i fritext.

Bedömt kvävebehov vid precisionsspridning (kg N/ha)?
Flerval med svar: minimum, max, medel.

Uppnådd/bedömd variation i proteinhalt för höstvete (%)?
Flerval med svar: minimum, max, medel.

Uppnådd/bedömd variation i proteinhalt för maltkorn (%)?
Flerval med svar: minimum, max, medel.

Liggsäd (%) på andel av arealen för respektive gröda?
Flerval med svar att fylla i för respektive gröda och andel liggsäd.

Markkarterad gård?
Markera i rullist med svar Ja eller Nej.

Om ja, fyll i andel av gården som är markkarterad (%)
Svara i fritext.

Varieras givan på gården idag?
Markera i rullist med svar Ja eller Nej.

Använder gården N-sensor?
Markera i rullist med svar Ja eller Nej.

Använder gården GPS?
Markera i rullist med svar Ja eller Nej.

Precisionsodling idag?
Markera i respektive rullist med svar Ja eller Nej för kväve (N), fosfor (P), kalium (K) och växtskydd.

Areal körd med teknik som stöder platsspecifik anpassning (ha)?
Svara i fritext.

Areal ej körd med teknik som stöder platsspecifik anpassning (ha)?
Svara i fritext.

Kommer gården att investera i N-sensor eller annan teknik som stöder platsspecifik anpassning?
Markera i rullist med svar som passar, exempel Mycket troligt.

Vilken teknik tror du finns i ditt lantbruk om 10 år?
Svara i fritext.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023