Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

41AKontroll av foderstater, mjölkkor

Svartvita och brunvita kor står med huvuden på rad mot varandra inne i en ladugårdsmiljö.

Foto: Janne Andersson

Rådgivningen handlar om att minska över­utfodringen av kväve och fosfor, och samtidigt minska mjölkproduktionens klimatpåverkan i utfodringsledet utan att försämra lönsamheten.

Med en foderstat som är väl anpassad till djurens behov optimerar lantbrukaren kväve- och fosforutnyttjandet. I rådgivningen ingår även att resonera kring olika möjligheter som minskar gårdens klimatpåverkan genom minskade foderinköp och en översyn av hur foder och djurens produktion påverkar metanavgången.

Tillsammans med lantbrukaren går du igenom aktuell foderstat med foderråvaror, areal med mera, och resonerar bland annat om framtaget råproteinhalt och fosforinnehåll. Utifrån detta bedömer du om lantbrukaren har möjlighet att sänka råproteinhalten i foderstaterna utan att det påverkar produktionen negativt.

Syfte och mål

Rådgivningen kontroll av foderstater, mjölkkor, syftar till att lantbrukaren anpassar utfodringen på gården för att optimera kväve- och fosforutnyttjandet och minska klimatpåverkan.

Rådgivningen bidrar till att uppnå de nationella miljömålen bara naturlig försurning, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen kontroll av foderstater, mjölkkor (42A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 12–14 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesök ingår.  

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Rådgivningsexpert

Emelie Uggla

010-471 01 31

Senast uppdaterad: 03 juni 2024

Rådgivningsexpert

Emelie Uggla

010-471 01 31

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Lis Eriksson

036-15 61 33

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67