Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

Efter enskild rådgivning – krav på administration

För att lantbrukaren ska komma ihåg vad ni pratade om under rådgivningsbesöket, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev.

Brevets innehåll följer mallen för energikollen lantbruk (21C) som du skapar i Vera. När du är klar skickar du rådgivningsbrevet till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

 • information om gården
 • resultat av kartläggningen
 • relevanta nyckeltal
 • förslag till åtgärder och plan för dessa på kort och långt sikt
 • enkel lönsamhetsberäkning för föreslagna åtgärder
 • reviderad rådgivningsplan
 • tips på annan relevant rådgivning
 • datum för telefonkontakt/besök för uppföljning
 • eventuell information om nästa gruppträff

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta ett exempelbrev.

Uppföljning enskild rådgivning

Efter rådgivningen skickar du rådgivningsbrevet till lantbrukaren med de viktiga åtgärder du vill lyfta och förslag på fortsatt rådgivning. Du genomför sedan ett uppföljnings­samtal där du muntligt också beskriver och går igenom rådgivningens resultat och åtgärder. Du kompletterar eventuellt med ny information efter uppföljningssamtalet.

Om det är aktuellt för lantbrukaren kontaktar du även nästa rådgivare för vidare rådgivning inom Greppa Näringen. 

Faktura energikollen

Efter uppföljningssamtalet med lantbrukaren avgör du om du behöver skicka ut ytterligare information. Du skickar faktura till lantbrukaren för delfinansiering av rådgivningen inom energikollen lantbruk.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att registrera alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

 • registrering av rådgivningstillfället
 • vilket arbetsställe kartläggningen är gjord på, om det finns flera
 • energikartläggning som du exporterar som en Json-fil från Vera
 • datum för telefonkontakt och besök och datum för uppföljning
 • bekräftelse på delfinansiering
 • revidering av rådgivningsplanen

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Senast uppdaterad: 21 december 2023