Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 12B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • Minst ett nytt förslag på åtgärder med växtföljd och/eller odlingsåtgärder som ger ökad uthållighet – bibehållen eller ökad mullhalt.
  • Dina beräkningar av konsekvenser på nytt förslag när det gäller ekonomi och kolhalt (mullhalt).
  • Dina kommentarer kring effekter på utsläpp av växthusgaser, kväveutlakning, användning av växtskyddsmedel och diesel.

Skriv ut fliken Miljösammanfattning (grön) och Rapport (rosa) eller kopiera över eller skriv informationen i brevet.

Redovisa gärna förändringar stegvis där effekten av varje åtgärd kan ses var för sig. Då hjälper man lantbrukaren att få en känsla för hur mycket varje enskild åtgärd kan bidra till ökad mullhalt. Se exempel på rådgivningsbrev på den röda Modulsidan för 12B.

I brevet ska även rådgivningsplanen tas med och vid behov revideras så att planering av fortsatt rådgivning är relevant.

Ta hjälp av

Om du är osäker på hur du ska formulera dig kan du ladda ner och titta på ett exempelbrev.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum och tid för ditt besök
  • grödfördelning i Basläge (nuläge)
  • för nytt läge registreras för det mest intressanta förslaget: grödfördelning, huvudsaklig åtgärd, ändrad mullhushållning (+/- kg C/ha och år) och ekonomisk konsekvens (kr/ha)
  • om rådgivningsplanen har reviderats ska du registrera detta

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare.

Skicka Odlingsperpektiv till lantbrukaren

Om lantbrukaren är intresserad skickar du programmet Odlingsperspektiv med e-post ihop med uppgifter du fick fram under rådgivningen. Kom ihåg att du innan du skickar sammanställning och resultat, också sammanfattar åtgärderna som du och lantbrukaren diskuterade i fliken Grunddata.

Senast uppdaterad: 07 oktober 2022