Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 20B

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Pdf, 98 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

Uppgifter om gården

Tala om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättningar får du om du fyllt i beräkningsverktyget i största mån redan innan du besöker gården. Skicka ut indatablanketten för klimatkollen djurgårdar till lantbrukaren i förväg och tala om när du senast behöver ha tillbaka den inför ditt besök.

Du behöver

 • tidigare rådgivningar – rådgivningsplan och svar på klimatfrågor från startbesök
 • gödslingsplan – årets grödfördelning, arealer och normalskörd
 • växtnäringsbalans med stallgödselberäkning – högst 3 år gammal
 • eventuell utlakningsberäkning
 • markkartor med jordart för skattning av läckage och av andel mulljord
 • information om inhyrda maskintjänster och/eller egen entreprenadverksamhet
 • uppgifter om mängden el, diesel och eldningsolja som används i lantbruket med hänsyn till inköpta tjänster, legokörning, skogskörning och så vidare
 • produkter in och ut från gården som har använts eller producerats under året
 • gödslingsplan, tillförsel av stallgödsel och spridningsteknik

Om underlag för stallgödselberäkning inte finns ber du lantbrukaren ta fram uppgifter för:

 • djurantal med fördelning på djurslag, stallgödselsystem och stallperiod
 • produktionsnyckeltal – se indatablanketten för djurgårdar

Beräkningsverktyg

Klimatberäkningarna gör du i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under sidorna för Vera hittar du länk för att installera verktyget. Där hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna. Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Ta hjälp av

För ytterligare instruktioner i hur du jobbar i VERA har vi tagit fram ett dokument med vanliga frågor och svar.

Det kan i vissa fall vara klurigt att hitta klimatavtryck för alla insatsvaror som används på gården. I sådana fall kan du ta hjälp av rapporter för olika produktionsgrenar.

Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Beräknat klimatvärde foder

Med uppgifter från lantbrukaren gör du redan innan ditt besök en överslagsberäkning för att se om fodermängderna är rätt, att fodret räcker till djuren, och om arealavkastningar stämmer.

Klimatanalyser SMHI

Förbered dig även genom att titta på SMHIs länsvisa klimatanalyser som beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklings­vägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns mer fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Tips på olika webbplatser med tema klimat

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information och förslag på åtgärder för klimatnytta.

Senast uppdaterad: 10 januari 2024