Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Energikollen, grundkurs

7 februari 2018, Linköping

Belysning – energikollen grundkurs Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Ekonomi – energikollen grundkurs Pdf, 740 kB.
Föreläsare: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Energi i lantbruk Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Nils Helmersson, HIR Skåne

Energi, el, värmepumpar, kylanläggningar och värmeåtervinning Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Emelie Karlsson, Jordbruksverket

Hur ska jag lyckas? Rådgivningsbesök i praktiken Pdf, 2 MB.
Föreläsare:
Nils Helmersson, HIR Skåne
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån
Gunnar Hadders, Hushållningssällskapet

Sparsam körning med traktor Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Gunnar Hadders, Hushållningssällskapet

Ventilation – energikollen grundkurs Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Energianvändning i lantbruket – om mål och energipolitik Powerpoint, 38 MB.
Föreläsare: Anna Hagerberg, Jordbruksverket

Senast uppdaterad: 07 september 2018