Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Kurs Vera energikollen

För dig som vill veta mer om att göra energikartläggning med hjälp av Vera finns kursen Vera energikollen. Kursen består av tre delar och utgör även ett av stegen för att bli godkänd energirådgivare. Du behöver inte några förkunskaper i VERA för att genomföra kursen.

Kurs Vera energikollen innehåller tre delar

  1. Presentation om hur energikartläggning fungerar i Vera
  2. Räkna på en typgård i Vera
  3. Gör en beräkning på en egen gård i Vera och skriv ett rådgivningsbrev

Så gör du för att gå kursen

Del 1 Gå igenom presentationen

Till den här delen behöver du en presentation med kursmaterialet, indatablanketten för typgården samt manualen för energikartläggning i VERA.

Du genomför steg 1 genom att gå igenom presentation och allt eftersom lägga in delar av typgården enligt instruktion i presentationen. De delar du ska lägga in i VERA i steg 1 är också markerade i indatablanketten för typgården. I presentationen finns hänvisningar till olika kapitel i manualen, här finns kompletterande information som du behöver för att förstå hur programmet fungerar. Det kan vara enklare att först gå igenom presentationen en gång för att få en överblick och sedan gå igenom materialet en gång till och då läsa den kompletterande informationen.

Del 2 Lägg in typgården i VERA

Till den här delen behöver du indatablanketten för typgården samt övrigt kursmaterial efter behov.

Du genomför steg 2 genom att lägga in resterande uppgifter för typgården på egen hand. Tänk på att börja från Energi in och följ flikarna från vänster till höger när du lägger in uppgifterna.

Del 3 Gör en beräkning i Vera och skriv ett rådgivningsbrev

Genomför en energikartläggning på en egen vald gård och skriv ett tillhörande rådgivningsbrev..

När du är klar ska du exportera kunden i Vera och bifoga filen med ändelsen db i ett mejl. Du ska även bifoga ett rådgivnings­brev där du har tolkat beräkningarna. Skicka exportfilen och brevet till Vera-supporten. Därefter går vi igenom och kommenterar beräkningarna och brevet, så ta chansen att få återkoppling.

När du är klar med kursen godkänner vi dig.

Om det är en riktig rådgivning inom energikollen rapporterar du in den som vanligt i det administrativa systemet.

Har du frågor om grundkursen Vera energikollen, kontakta Vera-supporten, tel. 036-15 64 80.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024