Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Klimatkonferens

7 - 8 februari

Inledning - Christina Nordin Pdf, 1 MB.
Vad väntar vi oss klimatmässigt? - Markku Rummukainen Pdf, 2 MB.
Regionala skillnader i klimat i Sverige, nu och i framtiden - Erik Kjellström Pdf, 2 MB.
Kan grundvattnet ta slut? - Mattias Gustafsson Pdf, 3 MB.
Vad betyder extremväder i ett odlingsperspektiv? - Jennie Barron Pdf, 2 MB.
Erfarenheter av åtgärder i odlingslandskapet - Jan Vågesjö Pdf, 2 MB.
Klimatförändring och biologisk mångfald i odlingslandskapet - Henrik Smith Pdf, 3 MB.
Hur kommer klimatförändringarna påverka växthälsan i Sverige? - Anna Berlin Pdf, 155 kB.
Biologisk mångfald och skadegörare i ett förändrat klimat - Ola Lundin Pdf, 2 MB.
Praktiska anpassningar till ett förändrat klimat - Carl Gudmundsson Pdf, 2 MB.
Hur påverkas djur och djurhållning av klimatförändringarna? - Stefan Gunnarsson Pdf, 2 MB.
Hur påverkas djur och djurhållning av klimatförändringarna? - Katarina Gran Pdf, 2 MB.
Hur ska vatten- och fodertillgången tryggas i dåliga år? - Ingrid Bornfeldt Persson & Johan Loberg Pdf, 2 MB.
Jordbrukets uppdrag i klimatomställningen - Per Bodin Pdf, 1 MB.
Vad är jordbrukets utmaningar? - Markus Hoffman Pdf, 787 kB.
Klimatpolitiska rådets syn på jordbrukets roll i klimatomställningen - Åsa Persson Pdf, 922 kB.
Återvätning av organogena jordar - Sabine Jordan Pdf, 2 MB.
Mot ett fossilfritt jordbruk - Mikaela Johnsson Pdf, 2 MB.
Åtgärder för minskade klimatutsläpp - Synergier och målkonflikter att uppmärksamma - Christel Cederberg Pdf, 4 MB.
Vikten av dränering och god markstruktur för odlingssäkerhet och minskad klimatpåverkan - Anna Bjuréus Pdf, 2 MB.
Kolinlagring som klimatåtgärd i lantbruket - Thomas Kätterer Pdf, 3 MB.
Nyttor med dammar och våtmarker - rätt åtgärd på rätt plats - Pia Geranmayeh Pdf, 3 MB.
Möjligheter att minska metanutsläpp från fodersmältning - Rebecca Danielsson Pdf, 2 MB.
Stora och små åtgärder i jordbruket, en sammanfattning - Danira Behaderovic Pdf, 3 MB.

Senast uppdaterad: 14 februari 2024