Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Våra verktyg inom precisionsodling – hur blev 2017?

24 januari 2018, Skype

Precisionsodling – vad funkar i praktiken? Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet, Skara

Precisionsodling, om CropSAT.se, markdata.se, varierad utsädes­mängd och tilldelningsfiler Pdf, 245 kB.
Föreläsare: Henrik Stadig, Hushållningssällskapet, Skara 

Senast uppdaterad: 07 september 2018