Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Modulkurs om integrerat växtskydd 13I 15 oktober

Heldag 15 oktober Nässjö

Framtidens växtskyddsprodukter Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Lisa Rydenheim, Bayer

Biologisk mångfald på skalbaggsåsar och blommande kantzoner Pdf, 5 MB.
Föreläsare: Jenny Henriksson, Jordbruksverket

Insekticidresistens och fungicidresistens Pdf, 1 MB.
Föreläsare: Lovisa Eriksson och Alf Djurberg, Jordbruksverket

Herbicidresistens Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Christer Johansson, Jordbruksverket

Att förebygga växtskyddsproblem Pdf, 4 MB.
Föreläsare: Eva Mellqvist, Jordbruksverket

Läckage av kemiska växtskyddsmedel - vad hittar vi i vatten och luft? Pdf, 3 MB.
Föreläsare: Leif Johansson, Jordbruksverket

Integrerat växtskydd 13I - Förslag på åtgärder för att optimera odlingen samt skona miljön Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Lars Pettersson, MarkVäxt05

Maskinsamarbete - dess möjligheter och hot Pdf, 2 MB.
Föreläsare: Leif Johansson och Christer Johansson, Jordbruksverket

För- och nackdelar med maskinsamarbete Pdf, 88 kB.
Föreläsare: Leif Johansson och Christer Johansson, Jordbruksverket

Kurs 13I: Varför integrerat växtskydd? Pdf, 437 kB.

Checklista integrerat växtskydd Pdf, 79 kB.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020