Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Introduktionskurs för nya rådgivare

22 oktober, 3 och 5 november

Skype och zoom

Kursprogram Pdf, 589 kB.

22 oktober

Introduktion - Stina Olofsson Pdf, 2 MB.

Miljötillståndet i hav, sjöar, ytvatten och grundvatten Pdf, 5 MB.
Jordbrukets påverkan på miljötillståndet i vatten; fosfor och kväve. Vad har vi lärt av arbetet med vattendirektivet? - Markus Hoffmann Pdf, 5 MB.

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn och effekter i Sverige av den globala uppvärmningen - Anna Hagerberg Pdf, 5 MB.

Lantbrukets energianvändning - Emelie Karlsson Pdf, 1 MB.

Nötköttsproduktion, komplettering av lantbrukets energianvändning - Emelie Karlsson uppdaterad 2020-11-02 Pdf, 488 kB.

3 november

Rådgivningar och kurser för rådgivare - Pernilla Kvarmo Pdf, 6 MB.

Ammoniakavgång från jordbruket - Johan Malgeryd Pdf, 1 MB.

Axplock från Greppa Näringens arbete med åtgärder mot fosforförluster - Johan Malgeryd Pdf, 2 MB.

Läckage av kemiska växtskyddsmedel - vad hittar vi i vattenmiljön? - Leif Johansson Pdf, 4 MB.

Vad har vi åstadkommit i Greppa Näringen- åtgärder och miljöeffekter - Emma Hjelm Pdf, 2 MB., uppdaterad 2020-11-03

5 november

Motivera lantbrukarna i rådgivningen - Karin Hugosson Pdf, 2 MB.

Att arbeta som rådgivare i Greppa Näringen - Michaela Baumgardt Powerpoint, 21 MB.

Länk till sidan För rådgivare där du hittar Goda råd, att anmäla nya rådgivare och att administrera i GNW-adm

Hur odlar vi idag och vad behöver ändras? - Pernilla Kvarmo Pdf, 2 MB.

Hur utfodrar vi idag och vad behöver ändras? - Linda Söderberg Gradén Pdf, 3 MB.

Gårdssyntes - Pernilla Kvarmo och Linda Söderberg Gradén Pdf, 5 MB.

Underlag till övningen

Gårdssyntes instruktion Word, 217 kB.

Gårdssyntes växtnäringsbalans Pdf, 20 kB.

Broschyren Rådgivning 2018-2020

Greppa Näringen framåt och vad är på gång? - Stina Olofsson Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: 10 november 2020