Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 30A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev. Använd den mallen som finns framtagen och som ligger på sidan Mallar. Rådgivningsbrevet ska du skicka till lantbrukaren och till din länsstyrelse och det ska innehålla:

  • kort beskrivning av bakgrunden med uppgifter om djurhållningens omfattning, stall­system och gödselhanteringssystem
  • kort beskrivning av de problem eller störningar i stallmiljön du har identifierat och en beskrivande sammanställning av mätningar du har genomfört på gården
  • föreslå åtgärder på gården utifrån mätningarna och gårdens förutsättningar, kommentarer om ammoniak­avgång, djurhälsa, foderutnyttjande, växthusgasförluster (metan och lustgas) och din över­siktliga kommentar om energianvändningen på gården
  • uppdaterad rådgivningsplan
  • registrering av rådgivningstillfället

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen är det krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

  • och registrerar rådgivningsplanen och/eller bakgrundsbeskrivningen – om dessa är förändrade och uppdaterade
  • datum för uppföljningskontakt
  • de tre viktigaste rekommenderade åtgärderna ​

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att ditt besök och ditt rådgivnings­brev varit tydligt och lätt att förstå. 

Senast uppdaterad: 05 september 2022