Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 11D

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du kontrollerar vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen är om du redan innan fyller i uppgifter för beräkningar i gödselkalkylen. Du behöver ta fram underlag om gården och få uppgifter från lantbrukaren för att förbereda din rådgivning på bästa sätt.

Du behöver

  • växtnäringsbalans som är högst tre år gammal
  • gårdens huvudsakliga växtföljd eller växtföljder
  • aktuell markkarta, helst inklusive jordartsbestämning – om jordart saknas ber du odlaren att uppskatta jordarten på gårdens olika delar
  • gårdens gödslings- och växtodlingsplaner för de senaste åren där gödslingsstrategi för gårdens viktigaste grönsaksgrödor ska framgå – uppgifter som gödselmedel, stallgödselgiva, radgödsling, eventuella delade givor, tidpunkter för spridning
  • medelskörd för de viktigaste grönsaksgrödorna för de senaste tre åren
  • kvalitetsparametrar som påverkas av växtnäringstillförseln – önskvärt med värden för de tre senaste åren
  • eventuellt utförda växtnäringsanalyser – till exempel växt- och stallgödselanalyser
  • behov av bevattningsvolym under torrår och tillgängliga vattenresurser
  • veta gårdens typ av bevattning och bevattningsteknik

Ta hjälp av

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om miljö och klimat och även förslag på åtgärder för gårdens kväve- och fosforstrategi.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Senast uppdaterad: 08 november 2023