Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 13A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivnings­besök. Ta kontakt med växthusodlaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker växthusodlaren behöver du hämta in uppgifter om företaget.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren eller växthusodlaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar växthusodlaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om.

En del underlag kan du ta fram själv och annat kan du begära att få från växthusodlaren innan du besöker gården.

Be växthusodlaren ta fram material

Du behöver

  • karta över växthusanläggningen eller liknande information som ger en bild av växthusens placering i landskapet – en karta behöver du som underlag i diskussion om läckagerisker till ytvatten
  • om det finns, ritningar över dränering och vattenledningar under växthuset. (Detta saknas dock i många fall.)
  • uppgifter om anslutning till frivilliga miljö- och kvalitetsledningssystem – till exempel IP, Sigill
  • uppgifter om särskilda villkor eller skyddsföreskrifter som gäller för verksamheten - till exempel när det gäller vattenskyddsområde
  • uppgifter om vem som utför bekämpningarna
  • sprutjournal från det senaste året

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet om växthusen. Förbered dig med råd­givningsunderlag innan besöket.

I handboken Pdf, 486 kB. hittar du bland annat information om växthusodlaren ska tänka på vid märkning, förvaring och transporter av växtskyddsmedel, men även information om personlig skyddsutrustning, sprutteknik och rengöring av sprutan och mycket annat.

Vi har även tagit fram ett material om bekämpning av ogräs på gårdsplanen Pdf, 167 kB..

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu och andra webbplatser

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens växtskydd i vatten­skyddsområde. Du kan även tipsa om andra relevanta webbplatser.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning. 

Du hittar även mer information på Säkert växtskydds webbplats

Senast uppdaterad: 17 juni 2022