Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket

Hos lantbrukaren är du förberedd med det underlag du har fått fram om gården.

När du besöker gården

Om inte lantbrukaren redan har gjort det börjar du med att fylla i anmälningsblanketten. Inled rådgivningen med att beskriva syfte och mål med det enskilda besöket (21C), att ta fram en åtgärdsplan som bidrar till att minska den direkta energi­användningen på gården. Detta för att öka kunskapen om klimatfrågan och den indirekta energianvändningen.

Räkna energi

På gården gör du ihop med lantbrukaren en rundvandring och går igenom gårdens energi­användare. Efter genomgången gör du en energikartläggning i beräkningsverktyget och förklarar resultaten.

För energikollen lantbruk använder du beräkningsverktyget Vera.

Utifrån dessa ger du exempel och förslag på viktiga åtgärder på gården som lantbrukaren kan göra på kort och lång sikt. Förslag på åtgärder ska du även sammanfatta i en åtgärdsplan.

  • Jämför gårdens resultat med nyckeltal för liknande produktion.
  • Gör en enkel lönsamhetskalkyl av åtgärderna du föreslår.

Rekommendera rådgivning

Glöm inte att berätta om annan energirådgivning i Greppa Näringen. Föreslå fortsatt rådgivning för att effektivisera energianvändningen som kan göra gården ekonomiskt lönsam och hållbar för miljön.

Senast uppdaterad: 21 december 2023