Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 15A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt övergripande vad rådgivningen handlar om. Du ser efter i Greppa Näringens administrativa system GNW-adm vilka rådgivningar lantbrukaren har gjort tidigare och kontaktar eventuellt tidigare rådgivare.

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att redan innan kunna tänka igenom möjligheterna till förbättringar.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter du behöver av lantbrukaren innan besöket. Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Du behöver:

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till sidor på greppa.nu där det finns information om och förslag på åtgärder för gårdens grovfoderodling.

Senast uppdaterad: 19 september 2022