Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Under besöket, 1C

Hos lantbrukaren ska du vara förberedd och du har med dig de underlag du har samlat ihop innan besöket.

Arbeta er i genom Hållbarhetsanalysens excelverktyg

Under besöket arbetar du i modulens Excelverktyg. Tänk på att det är ett verktyg och en hjälp i ditt arbete. Det är omöjligt att täcka in allt och att det passar alla typer av gårdar.

Excelverktyget består av ett antal flikar som du ska fylla i. Generellt är det så att du ska fylla i de vita cellerna. Det är bra om ni sitter så att lantbrukaren ser datorns skärm när ni matar i uppgifterna, eftersom det kommer att komma upp gröna, gula och röda indikatorer.

På en del frågor finns möjligheten att svara ”Inte aktuellt” använd detta alternativ eller lämna cellen blank om detta är en irrelevant fråga för det aktuella förtaget. Svaret ”Inte aktuellt och blankt svar tas inte med beräkningarna av hållbarheten. Använd ditt goda omdömme och fastna inte för länge på en enskild fråga.

När du fått fram ett värde för en indikator och lantbrukaren vill veta mera kan du ta fram motsvarande bild i bildspelet och relaterade till den. Tipsa om vilka moduler som berör en viss modul om lantbrukaren är intresserade av mer rådgivning.

Titta i fliken Resultattabell. Diskutera med lantbrukaren varför resultatet blivit som det blivit. Jämförelsevärdet är det värde som liknande företag har eller vad som rekommenderas. Om ni vill gräva ännu djupare kan ni gå tillbaka till frågorna inom de olika områdena.

Diskutera framtida åtgärder

Diskutera vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med utifrån resultat i Hållbarhetsanalysen

Följ upp rådgivningsplanen och revidera den och bakgrundsbeskrivningen om det är aktuellt.

Ta fram 1 - 2 hållbarhetsområden från Hållbarhetsanalysen som lantbrukaren vill arbeta vidare med och ta upp vid ett kommande uppföljande samtal (1D). Planera in ett uppföljande samtal (1D), 6 - 12 mån framåt i tiden.

Material att ta hjälp av

Senast uppdaterad: 25 mars 2024