Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 14B

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • en kort beskrivning av den ursprungliga våtmarkens historik – om underlag finns
  • redogörelse för nuläget, våtmarkens status och intressanta arter – komplettera gärna med foton eller flygbilder
  • åtgärdsplan med dina förslag på åtgärder som är tillämpbara för våtmarken
  • prioritering av de åtgärder du föreslår
  • redogörelse för våtmarkens status som potentiell näringsfälla och värdet för den biologiska mångfalden efter att åtgärderna är genomförda
  • redogörelse för våtmarkens troliga vegetationsutveckling och förändring under den nästkommande femårsperioden efter att åtgärderna är genomförda

Skriva bra rådgivningsbrev

På sidan Skriva bra rådgivningsbrev har du vägledning i hur du skriver ditt rådgivningsbrev.

Skrivråd Greppa Näringen

När du skriver rådgivningsbrev och andra texter har du även hjälp av Greppa Näringens skrivråd i korthet. 

Ta hjälp av

14B Exempel 1 på rådgivningsbrev Word, 91 kB.
14B Exempel 2 på rådgivningsbrev Word, 729 kB. 

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen tar du upp:

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök.

Vid uppföljnings­samtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.
 

Senast uppdaterad: 02 februari 2023