Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 15A

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök skickar du till lantbrukaren och du redovisar den även hos din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du ska även följa upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Brevet är också till för att underlätta administration och uppföljning av din rådgivning. Rådgivningsbrevet innehåller:

 • din sammanfattning av åtgärder för gårdens grovfoder med rätt foderkvalitet, optimal avkastning och minimala förluster av foder, växtnäring och växthusgaser
 • framtagen gödslingsplan för gårdens grovfodergrödor efter dina förslag på åtgärder
 • beräknad kväveutlakning efter dina förslag på åtgärder och uppskattning av skillnaden jämfört med utgångsläget
 • dina kommentarer om hur rekommenderade förändringar påverkar växthusgasutsläpp, utlakning och ammoniakavgång
 • eventuell revidering av tidigare framtagna målbeskrivningar för grovfoderkvalitet – ts-halt, energi, råprotein, NDF, kalium och stärkelse för eventuellt majs och helsäd
 • gårdens målbeskrivning för grovfoder, och om sådan inte finns sedan tidigare tar du fram en ny
 • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm ska du registrera:

 • datum för rådgivningen
 • datum för uppföljningskontakt
 • total vallareal
 • driftsinriktning
 • Nuläge för den dominerande delen av vallarealen när det gäller följande:
  • gödsling med kväve från mineralgödsel respektive stallgödsel
  • vallfröblandning
  • andel baljväxter i fröblandningen
  • antal skördar
  • vallens liggtid
  • tidpunkt för vallbrott
  • de tre viktigaste åtgärderna
  • kväveutlakning före och efter åtgärder
 • målbeskrivning för önskad grovfoderkvalitet, om det inte är gjort sedan tidigare
 • reviderad rådgivningsplan, om den är förändrad

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök. Detta rapporterar du också in i GNW-adm. Vid uppföljnings­samtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Om det är aktuellt med andra rådgivningar kan du kontakta nästa rådgivare.

Senast uppdaterad: 22 september 2022