Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

1AhStartrådgivning häst

Fyra hästar går och betar i en hage. I bakgrunden tar skogen vid.

Foto: Alex Regnér

Startrådgivningen går ut på att göra hästhållaren medveten om verksamhetens miljöpåverkan och de mål och direktiv som finns för att minska denna påverkan. Tillsammans tittar ni på gårdens förutsättningar och behov av åtgärder och gör upp en rådgivningsplan.

Startbesök miljövänlig hästhållning är det första besöket efter det att hästhållaren har anmält sig till Greppa Näringen. På en grundläggande nivå ska du göra hästhållaren medveten om hur verksamheten påverkar den omgivande miljön. Ni ska också titta på hur hur åtgärder i och runt hagar, god djurhälsa och förbättrade rutiner för utfodring och mockning kan minska näringsförluster.

Ni tittar på gårdens grundförutsättningar och diskuterar vilken rådgivning som är intressant på gården. Utifrån detta gör du och hästhållaren upp en lämplig plan med rådgivningar för de kommande tre åren.

Rådgivningen ska bidra till miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Grundvatten av god kvalitet”.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

Rådgivningen vänder sig till hästverksamheter med minst 10 hästar. Det är skillnader i målgrupp mellan länen. I en del län krävs det att hästarna finns på ett lantbruksföretag medan i andra län kan alla hästföretagare eller organisationer med minst 10 hästar få enskild rådgivning. Det kan även variera beroende på om länet är kvar i finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Fråga länsstyrelsen om vad som gäller i ditt län. Kontaktuppgifter till länssamordnaren i Greppa Näringen finns på greppa.nu.

Vad gör jag om gården redan har fått ett vanligt startbesök?

Det är än så länge bara möjligt att göra ett startbesök en gång, antingen rådgivningen 1Aa eller startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah. Det betyder att du på gårdar som redan har fått ett startbesök går vidare med annan rådgivning som till exempel:

  • rådgivning 11B – Fosforstrategi för att minska fosforförlusterna
  • 14D – Översyn av dränering
  • 14U – Underhåll av diken
  • 15A – Grovfoderodling om gården producerar eget grovfoder
  • 42A - Betesstrategi. Ta upp åtgärder som hänger samman med hästverksamheten.

Det är också möjligt att hämta underlagsmaterial från startbesök miljövänlig hästhållning för att ge hästanpassade råd, när du ger andra rådgivningar.

Tidsåtgång

Startrådgivningen beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 8–10 timmar där för- och efterarbete av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Rådgivningsexpert

Emma Johansson

0708-29 08 30

Senast uppdaterad: 17 juni 2024

Rådgivningsexpert

Emma Johansson

0708-29 08 30

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67