Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 41A

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lant­brukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken, så får du informationen i ett dokument på datorn.

Du behöver

  • tidigare rådgivningar
  • senaste foderstat och tillgängliga fodermedel och foderanalyser
  • foderarealer inklusive naturbeten
  • resultatet av tidigare utförda växtnäringsbalanser, senaste mjölkleveransuppgifter och årlig mjölkproduktion
  • data från Kokontrollen eller motsvarande – till exempel utskrift från mjölkrobot
  • uppgifter om vilka foder lantbrukaren har köpt in
  • stallsystem och utfodringssystem på gården

Förbered dig

Innan besöket går du igenom materialet och tar med valda delar av information till lantbrukaren, till exempel Greppa Näringens broschyrer.

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns information om miljö och klimat och även förslag på åtgärder för gårdens foderstrategier.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024