Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 1Aa

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken. Pdf, 61 kB. Kokboken är en kortversion av de saker du ska göra inför, under och efter en startrådgivning. En mer utförlig redogörelse av detta finns på dessa modulsidor.

Uppgifter om gården från lantbrukaren

Kontakta lantbrukaren och avtala tid för rådgivning. Ta reda på så mycket du kan om gården och tala om vad lantbrukaren ska göra innan ni ses. För att underlätta under besöket är det bra att samla in en del uppgifter i förväg.

Till beräkningarna i Vera behöver du allmänna uppgifter om gården och data för att kunna göra en växtnäringsbalans och där det är aktuellt en stallgödselberäkning. I indatablanketten ser du mer specifikt vilka uppgifter det handlar om, du kan även titta i krav och rekommendationer.

Genom att skicka ut indatablanketter i förväg så vet lantbrukaren vilka uppgifter du behöver och kan ta fram dem före besöket. 

Om lantbrukaren också skickar in siffrorna i förväg kan du till stor del göra klart balansen på kontoret. Under rådgivningstillfället kan du och lantbrukaren i stället ägna tid åt att diskutera resultat och relevanta åtgärder.

Vi har tagit fram en kort guide du kan ha som hjälp när du ska fylla i djurdata. Vi har även tagit fram ett exempel på hur du kan tänka kring antal platser på gård med slaktkycklingar med andra slaktivkter än de Vera räknar med.

Vissa uppgifter kan lantbrukaren ha svårt att få fram. Därför har vi tagit fram ett dokument som är tänkt som en hjälp när du lägger in värden i Vera. Det är schabloner och uppskattningar på till exempel vallskördar och klöverhalt. Eller hjälp för att räkna om en volym till en vikt för strömedel.

Kontrollera att lantbrukaren skickat in anmälan

För att ta del av Greppa Näringens rådgivning krävs ett undertecknat avtal mellan lantbrukaren och Greppa Näringen. Detta är ett medgivande om hantering av personuppgifter. Du kan se om lantbrukaren skickat in avtalet i GNW-adm. Logga in i GNW-adm och sök fram lantbrukaren, är avtalet inskickat står det Ja efter medgivande. Om avtalet inte finns registrerat tar du med dig anmälningsblanketten och skickar den sedan ifylld och underskriven till länsstyrelsen.

Du hittar blanketterna på respektive läns sida på greppa.nu.

Se över och skriv ut kartor

Se över och skriv ut lämpliga kartor från Skyddad Natur och Vattenkartan, VISS. Har du tillgång till Internet under besöket kan du i stället visa kartorna på datorn direkt från kartverktygen.

Titta i kartverktyget Skyddad Natur om gården ligger i eller i närheten av några skyddade områden. Titta eventuellt närmare på skötselplaner, föreskrifter eller liknande som finns för områdena, samt fundera över om det är något särskilt som lantbrukaren måste beakta i och med detta. Skriv eventuellt ut en karta som visar gårdens arealer i förhållande till skyddade områden.

Titta även i kartverktyget Vattenkartan, VISS. Leta upp vilken vattenförekomst som gårdens arealer har avrinning till och titta närmare på klassningen och övrig information för denna vattenförekomst. Skriv eventuellt ut lämpliga kartor som du kan visa för lantbrukaren under besöket. Använd vår instruktion om du känner dig osäker på hur kartan fungerar.

Gör i ordning startpaketet

Du ska ta med ett startpaket till lantbrukaren vid det första besöket. Startpaketet består av en mapp som lantbrukaren kan fylla på med information om och från Greppa Näringen allteftersom. Du beställer mappen av Agnieszka Arvidsson, tel 036-15 86 05.

I mappen ska du sätta in:

Du kan beställa broschyren Rådgivning 2021-2022 på vår sida för publikationer.

Beräkningsverktyg

Växtnäringsbalansen gör du i vårt beräkningsverktyg Vera. Har du inte Vera installerat på din dator? Under sidorna för Vera hittar du länk för att installera verktyget. Där hittar du även manual och en del underlag till beräkningsmodellerna.

Har du frågor om Vera kan du alltid kontakta vår support på vera@jordbruksverket.se eller 036-15 64 80.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns även fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.

Senast uppdaterad: 04 december 2023