Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Innan besöket, 11C

Det är viktigt att du förbereder dig inför ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren. Ta kontakt med lantbrukaren och bestäm en tid som passar för ditt besök. Innan du besöker lantbrukaren på gården behöver du också hämta in uppgifter om gården.

Tänk igenom vad du ska göra

Krav & rekommendationer är vägledande för alla rådgivningsmoduler i Greppa Näringen. Där hittar du vad du ska göra i din rådgivning med lantbrukaren och vad som krävs av dig som rådgivare.

Du kan också ladda ner kokboken Word, 57 kB., så får du informationen i ett dokument på datorn.

När du kontaktar lantbrukaren för att boka möte informerar du samtidigt över­gripande vad rådgivningen handlar om.

Du stämmer även av att lantbrukaren har fått startrådgivning (1A) och genomfört minst en upprepad växtnäringsbalans (10B, 10D eller 40B).

Ta fram material

Att känna till gårdens utgångsläge innan ditt besök hjälper dig att redan innan kunna tänka igenom möjligheterna till förbättringar. Bra utgångspunkt är senaste uppgifterna om markkartering och nuvarande gödslingsstrategi.

Eventuellt förbereder du dig och lantbrukaren med en checklista på vad du går igenom under besöket. Listan har du med dig eller skickar ut i förväg.

Uppgifter om gården

Du talar om vilka uppgifter lantbrukaren behöver ta fram inför rådgivningsbesöket. Allra bäst förutsättning för rådgivningen får du om lantbrukaren skickar underlaget i förväg eller har det framme när du besöker gården. Du kan till exempel förbereda en beräkning av kväve- och fosforförluster och lägga in uppgifter i beräknings­verktygen.

Du behöver

  • växtnäringsbalans för gården – högst tre år gammal
  • aktuell markkarta, helst inklusive jordartsbestämning – om uppgifter om jordart inte finns ber du lantbrukaren göra en uppskattning av jordarten på gårdens olika delar
  • gårdens huvudsakliga växtföljd eller växtföljder
  • förfrukt och förförfrukt till potatis
  • gårdens gödslings- och växtodlingsplaner för det senaste året – där gödslingsstrategi för gårdens potatisgrödor framgår, med gödselmedel, spridningsteknik, radgödsling, delade givor, tidpunkt för spridning och eventuell stallgödselgiva
  • medelkvalitet för potatisskörden under det senaste året och andel potatis som håller klass I på våren
  • kvalitetsparametrar som påverkas av växtnäringstillförseln – SMAK-analys för matpotatis, stärkelsehalt i fabrikspotatis med mera
  • eventuellt utförda växtnäringsanalyser – till exempel växt- och stallgödselanalyser
  • behov av bevattningsvolym under torrår och tillgängliga vattenresurser
  • typ av bevattning och bevattningsteknik

Hänvisa lantbrukaren till greppa.nu

Om lantbrukaren vill förbereda sig innan ditt besök hänvisar du till greppa.nu där det finns nyheter och information om åtgärder för gårdens kvävestrategi.

Fördjupning

I Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare finns ytterligare fördjupningsmaterial som du kan läsa inför din rådgivning.


Senast uppdaterad: 22 mars 2021