Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

15AGrovfoderodling

En röd och grön jordbruksmaskin bearbetar och kör över ett grönt fält.

Foto: Mårten Svensson

Rådgivningen optimerar gårdens grovfoderproduktion genom att förändra lantbrukarens odlingsteknik och minska förlusterna i vall­kedjan. Gården får hjälp med att öka utnyttjandet av växtnäring och att minska läckaget, vilket minskar övergödning och klimat­påverkan.

Vallodlingen är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. I rådgivningen hjälper du lantbrukaren att optimera kvaliteten på fodret.

Rådgivningen lämpar sig bäst att genomföra när vallen växer, mellan mars och oktober till och med november, allt beroende på område i landet.

Innan lantbrukaren får rådgivning om grovfoderodling bör denne ha fått utfodringsrådgivning, 41A eller 41B. Med grovfoder avses vall-, majs- och helsädesensilage.

Syfte och mål

I denna rådgivning får gården en effektiv grovfoderproduktion med små förluster. En effektivare produktion bidrar till att uppnå de nationella miljömålen ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan, grund­vatten av god kvalitet och bara naturlig försurning.

Rådgivningen hjälper lantbrukaren att utnyttja växtnäringen optimalt och minska läckaget.

Underlagsmaterial och fördjupning

På sidorna Innan besöket, under besöket och efter besöket hittar du beskrivningar av vad som krävs när du ska genomföra modulen. Här finns också länkar till dokument som kan underlätta ditt arbete. I vår kunskapsbank hittar du fördjupningsmaterial om du vill läsa in dig mer på ett specifikt ämne. Du kan även ladda ner det modulblad som hör till modulen.

Krav för rådgivning

För rådgivning på ekologiska gårdar krävs särskild kompetens. Särskild klimatkompetens är önskvärd.

Tidsåtgång

Rådgivningen grovfoderodling (15A) beräknar vi i Greppa Näringen omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete samt en uppföljande kontakt av rådgivningsbesöket ingår.

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Senast uppdaterad: 17 juni 2024

Rådgivningsexpert

Michaela Bamgardt

010-476 22 50

Modulansvarig

Pernilla Kvarmo

036-15 85 11

Modulansvarig

Ulrika Listh

010-123 45 67