Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket 13J

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • Åtgärdsplan för gården där de viktigaste slutsatserna redovisas
  • Resultaten från de beräkningar som gjorts i excelverktyget
  • Uppdaterad rådgivningsplan

Mall för rådgivningsbrev
Under mallar hittar du wordmallen du ska använda när du skriver ditt brev.

Skriva bra rådgivningsbrev
På sidan Skriva bra rådgivningsbrev hittar du vägledning i hur du skriver ditt rådgivningsbrev.

Skrivråd Greppa Näringen
När du skriver rådgivningsbrev och andra texter har du även hjälp av Greppa Näringens skrivråd i korthet.

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • de nyckeltal som du räknat fram vid besöket och svar på de flervalsfrågor som finns
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.


Senast uppdaterad: 17 januari 2023