Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.
Greppa för rådgivare logotyp, länk till startsidan.

Efter besöket, 13C

Greppa Näringen finansieras genom EU och landsbygds­­programmet. All rådgivning vi utför i Greppa Näringen kräver därför noggrann dokumentation. Som rådgivare beskriver du tydligt vilka insatser du har utfört hos lant­brukaren och vilka resultat de förväntas ge.

Dokumentationen av ditt rådgivningsbesök ska gå till lantbrukaren och till din länsstyrelse. Använd mallen för rådgivningsbrev som du hittar på sidan Mallar för Greppa Näringen.

Du följer även upp rådgivningsplanen och reviderar den om det är aktuellt.

Simuleringar och sammanställning

Efter ditt besök gör du eventuellt fler simuleringar i MACRO‑DB steg 1 eller 2 och sammanställer dessa för lantbrukaren.

Du sammanfattar de diskussioner du har haft med lantbrukaren avseende gårdens växtföljds­problem, odlings­intervall, bekämpningsstrategier och värdering av läckagerisk.

Rådgivningsdokument

För att lantbrukaren lättare ska komma ihåg din rådgivning och förslagen på åtgärder, men också för att underlätta administrering och uppföljning av din rådgivning, ska du skriva ett rådgivningsbrev där du sammanfattar besöket i en åtgärdsplan. Rådgivningsbrevet innehåller:

  • din åtgärdsplan
  • sammanfattning av rådgivningen med utgångspunkt i riskvärderingen
  • en kom-ihåg-lista för lantbrukaren över vad som krävs för att göra en komplett ansökan inom aktuellt vattenskyddsområde
  • uppdaterad rådgivningsplan

Rapportera i GNW-adm

I Greppa Näringen har vi krav på att vi registrerar alla rådgivningar vi genomför i projektet. Vid rapporteringen i GNW-adm registrerar du:

  • datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt
  • reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning, om dessa har förändrats

Du rapporterar in din rådgivning i vårt administrativa system, GNW-adm.

Följ upp

Om det är aktuellt med vidare rådgivning inom andra moduler kontaktar du nästa rådgivare. Du följer också upp ditt rådgivningsbesök hos lantbrukaren med telefonkontakt eller ännu ett besök. Vid uppföljningssamtalet stämmer du av med lantbrukaren att rådgivningsbrev och ditt besök varit tydligt och lätt att förstå.

Ett tips för att själv dra lärdomar är att be lantbrukaren om återkoppling på ditt besök och hur rådgivningen har uppfattats.

Senast uppdaterad: 06 oktober 2022